29 września, sobota | 15:00

Wykład odbędzie się po filmie Brasilia. Projekt utopia”.

Okres po drugiej wojnie światowej to czas powstawania wielu nowych miast i osiedli. Często wznoszone od podstaw i w nowych miejscach miały być odtrutką na problemy społeczne, które legły u podstaw wielkich konfliktów XX wieku. Również Polska wytworzyła swój własny mit postępu oparty o urbanistyczną utopię. Nowa Huta, dzielnica Krakowa wzniesiona z myślą o pracownikach kombinatu metalurgicznego to najważniejszy przykład rodzimych starań o nowy lepszy świat. Rozbudowywana na przestrzeni czterech dekad prezentuje kilka różnych formalnie i ideowo pomysłów nowych sposobów zamieszkiwania i wspólnego życia.

Wykład wygłosi dr Michał Wiśniewski, absolwent historii sztuki i architektury, badacz historii architektury nowoczesnej i jej związków z polityką. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek zarządu Fundacji Instytut Architektury. Autor licznych artykułów i książek na temat historii architektury, kurator i współkurator wystaw architektonicznych.